Wat is Magnoliahuis?

Stichting Magnoliahuis is een Jeugd-GGZ organisatie gespecialiseerd in diagnostisch onderzoek en behandeling op het gebied van ADHD, hechtingsstoornissen, angst en trauma. Tevens bieden wij intelligentie-onderzoeken voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van een) licht verstandelijke beperking.

Magnoliahuis heeft een multidisciplinair team bestaande uit:

  • kinder- & jeugdpsychiater
  • jeugdarts
  • verpleegkundige/ voedingsspecialist
  • traumatherapeut (EMDR)
  • psychologen
  • creatief therapeuten
  • psychomotore therapeut
  • hechtingsspecialist (Sherborne)

Magnolia is een bloem en staat voor oplettendheid, doorzettingsvermogen, waardigheid, idealisme, trouw en sterke principes. Bij Magnoliahuis vinden we dit belangrijke waarden en streven hier dagelijks naar.

Magnoliahuis is een zelfstandige stichting opgericht in 2015 door Sharida Noormohamed. Magnoliahuis is vrijgesteld van BTW en heeft geen winstoogmerk.

Magnoliahuis werkt op factuurbasis en heeft geen wachtlijst.