Koers VO

Groep 8

Uw kind zit in groep 8 van de basisschool. Volgend jaar gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. U heeft een gesprek gehad met de basisschool. Misschien kan uw kind naar het praktijkonderwijs of het vmbo met leerwegondersteuning.
Daarom wil de basisschool uw kind graag aanmelden voor extra onderzoek.

Koers VO, het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam, coördineert deze onderzoeken.

Het onderzoekstraject heet De zorgleerling in beeld en richt zich op leerlingen in het basisonderwijs die mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning.

Koers VO heeft Magnoliahuis gevraagd om onderzoek te doen naar leerniveau, IQ en sociaal-emotionele ontwikkeling. Op basis van de gegevens uit dit onderzoek wordt beslist of de leerling voldoet aan de landelijke criteria voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning.

Bron: http://www.koersvo.nl/onderwijszorgloket/zorgleerling-in-beeld/

Voor 80 basisscholen in de regio Rotterdam voert Magnoliahuis deze onderzoeken uit bij de leerlingen die zijn aangemeld. Op deze lijst kunt u zien of dit ook voor de school van uw kind geldt.

Als uw kind is aangemeld door de basisschool en in aanmerking komt voor een onderzoek, ontvangt uw kind begin oktober een persoonlijke uitnodiging voor het onderzoek via de eigen school.
! In deze uitnodiging staat belangrijke informatie, lees dit aandachtig door. De datum en ook de locatie waar uw kind wordt verwacht voor het onderzoek staan hierin vermeld.

Download folders:
Hieronder de folder van Koers VO met meer informatie over de stap naar praktijkonderwijs of naar het vmbo met leerwegondersteuning (ook in bulgaars, engels, pools, portugees, spaans, turks).

NIO Ouder-leerkrachtbrochure
Tips voor leerlingen

Folder ZIB – Nederlands
Folder ZIB – Engels
Folder ZIB – Bulgaars
Folder ZIB – Pools
Folder ZIB – Portugees
Folder ZIB – Spaans
Folder ZIB – Turks